Розклад організованої діяльності

Організована навчально - пізнавальна діяльність у нашому дошкільному закладі є цілеспрямованим двобічним процесом, в якому органічно поєднуються педагогічні впливи з активністю самих дітей у пізнанні світу.

Навчально-пізнавальна діяльність у ЗДО не обмежується самими заняттями. Вона здійснюється також в інших формах роботи:

 • гурткова робота;
 • індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування в повсякденні;
 • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
 • екскурсії, спостереження;
 • елементарні досліди, пошукові ситуації у повсякденному житті.

 Найсприятливіший час для залучення дітей до організованих занять - це період у ранкові години від 9.00 до 11.00. Виходячи з конкретної ситуації, окремі заняття переносяться  на другу половину дня, або відразу плануються на цей період.

На відміну від сталого і , в цілому, непорушного розкладу уроків в школі, розклад занять в дитсадку є мобільним, динамічним, гнучким: в нього можна періодично вносити корективи, зміни.

Складаючи розклад занять на тиждень дотримуємося правил вироблених дошкільною дидактикою:

 • на початку і в кінці тижня не планувати занять, що потребують значних інтелектуальних зусиль і пов’язані із значними навантаженнями на дитячу увагу, пам'ять, мислення.
 • максимальна кількість занять не має припадати на понеділок та п’ятницю.
 • визначаючи певну послідовність занять на день , слід раціонально чергувати фізичні, психічні, статичні і динамічні навантаження, а також різні види діяльності тощо.

Окрім навчально-пізнавальної, організована діяльність включає ті форми освітньої роботи, через які під безпосереднім керівництвом педагога, за його участі вихованці залучаються до різноманітних видів специфічної дитячої діяльності. Зокрема:

 • ігрової
 • трудової
 • художньої
 • комунікативно-мовленнєвої
 • рухової

Організована діяльність здійснюється  протягом дня за відповідним режимом.