Методична робота

РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ
Заклад дошкільної освіти здійснює навчально-виховний процес відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,   Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 р. №234); згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від  02.09.2016 № 1/9-456 «Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».
Педколектив закладу працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.
Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.
Напрямки методичної роботи :
· створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі;
· знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;
· підвищення професійної компетентності вихователів;
· вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.
Методична мета на 2020/2021 н.р.
· збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
· постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
· створення такого освітнього простору, де повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.
Навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу
 
Адміністрацією та педагогічним колективом ЗДО створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
При організації та облаштуванні розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.
Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
Зміст методичної роботи в  закладі дошкільної освіти будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.
Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку  закладу дошкільної освіти на 2019/2020 н.р., обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців . Що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах , семінарах , методичних об»єднаннях , консультаціях , колективних переглядах .
Методична робота в закладі дошкільної освіти  відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами.В роботі з педколективом впроваджуються масові (педради, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи.
В  закладі дошкільної освіти створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. 
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У  закладі працюють 2 молодих спеціаліста. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.
Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм». 
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки творчих робіт працівників закладу .
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет та діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

НАСТІЛЬНІ ІГРИ

ОРГАНІЗАЦІЯ МОВНОГО ОТОЧЕННЯ – ЗАПОРУКА ОВОЛОДІННЯ ДИТИНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Консультація для вихователів «Український віночок»

Розвиваємо мовлення малюків

Пізнавальна казка як засіб ознайомлення дошкільників з елементарними економічними знаннями